Εγκαταστάσεις ηλιακών

λέβητες φυσικού αερίου

Υψηλή ποιότητα – Αξιοπιστία – Υποστήριξη

Για την εγκατάσταση

Του ηλιακού θερμοσίφωνα  ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Εκτίμηση σημείου εγκατάστασης

Η σωστή επιλογή του σημείου εγκατάστασης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί ένα κρίσιμο και ιδιαίτερα σοβαρό γεγονός. Μια τυχαία ή και κάποιες φορές επιπόλαιη επιλογή του συγκεκριμένου σημείου είναι ικανή να επιφέρει σοβαρές απώλειες στην απόδοση του ηλιακού. Για αυτό, το έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό μας, μελετά προσεκτικά το χώρο σας ώστε να γίνει η βέλτιστη επιλογή του σημείου εγκατάστασης.

Συναρμολόγηση σκελετού στήριξης

Στο βήμα αυτό προχωρούμε στις απαραίτητες συνδέσεις της βάσης και των στηριγμάτων που φέρει, ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια.

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Στην παρούσα φάση τοποθετούμε και συνδέουμε τα μέρη του ηλιακού θερμοσίφωνα στην βάση στηρίξεως. Στις εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνεται η  διασύνδεση των συλλεκτών, η εγκατάσταση του μπόιλερ και των βαλβίδων ασφαλείας που φέρει,  σφίξιμο ρακόρ, προσανοτολισμός του όλου συστήματος, στοίχιση  μπόιλερ-συλλεκτών, άνοιγμα οπών με δράπανο στην πλάκα  και ενσωμάτωση του συστήματος με βίδωμα.

Υδραυλικές Ενώσεις

Πραγματοποιείται σύνδεση της παροχής κρύου νερού και της προέκτασης ζεστού στο μπόιλερ. Επίσης, τελείται μόνωση τυχόν γυμνών βραχυκυκλωμάτων.

Οδηγίες Χρήσης – Παράδοση έργου

Στο παρόν στάδιο το τεχνικό μας τμήμα, παραδίδει το έργο δίνοντας πάντα τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή και αποδοτικότερη χρήση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα.

Καλέστε μας

(+30) 2310 611 119

Διεύθυνση
Παπανδρέου Ανδρέα 214, Συκιές Θεσσαλονίκης, 56626
Email

info@texnogaz.gr